Η iXion Energy

Ένα από τα ισχυρότερα συγκριτικά πλεονεκτήματα της iXion είναι ότι προέρχεται από τη Volterra (μέλος του Ομίλου ΑΒΑΞ), κατέχοντας πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία στην Ανάπτυξη, Κατασκευή και Λειτουργία Έργων ΑΠΕ και στην Παραγωγή «πράσινης» ενέργειας.

Αναπτύσσοντας ένα σημαντικό χαρτοφυλάκιο αδειοδοτημένων έργων και συμβαδίζοντας με τις ανάγκες της εποχής και τους εθνικούς στόχους για την ενεργειακή μετάβαση και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, η iXion Energy στόχο έχει την παραγωγή αποκλειστικά «πράσινης» ενέργειας, μέσω σύγχρονων μονάδων ΑΠΕ και έτσι να συμβάλλει στη μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα.

Επιπλέον, η iXion Energy προωθεί καινοτόμες εφαρμογές και υπηρεσίες εξοικονόμησης ενέργειας, όπως η αποθήκευση, η ηλεκτρoκίνηση και οι IoT/smart-grid ενεργειακές εφαρμογές.

Το δίκτυο Ηλεκτροκίνησης PlugQ

Η iXion Energy, μέσω της υπηρεσίας PlugQ, στοχεύει να εγκαταστήσει σημεία φόρτισης δημόσιας πρόσβασης στα πιο καίρια σημεία, να εξυπηρετήσει τόσο στόλους επιχειρήσεων όσο και οικιακούς χρήστες Η/Ο, σε μια διαρκή προσπάθεια βελτίωσης της εμπειρίας του χρήστη.

Μέσω του δικτύου PlugQ και της εφαρμογής, ο χρήστης μπορεί εύκολα και γρήγορα να πραγματοποιήσει τις φορτίσεις του, συμβάλλοντας στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, του θορύβου και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Contact Info