Στόχος της EVEDIMA είναι να υποστηρίξει όλους τους στόλους αστικών «μικρομετακινήσεων» με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε να συμβάλει στην ανάπτυξη της πράσινης κινητικότητας σε όλο τον κόσμο. Ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος κλάδος στην αστικη μετακίνηση είναι η «μικροκινητικότητα» και είμαστε εδώ για να τη βοηθήσουμε να αναπτυχθεί καλύτερα, ταχύτερα και ασφαλέστερα!

Contact Info