Η εταιρεία ELECTROMOTIVO Ιδρύθηκε το 2014, και το 2021 μετατράπηκε σε ανώνυμη εταιρεία. Αποτελεί φυσική συνέχεια της επιτυχημένης παρουσίας μας στις κατασκευές φωτοβολταϊκών και μικρών αιολικών συστημάτων, και σε συνδυασμό με την  προηγούμενη εμπειρία μας στη βιομηχανία της Πράσινης Ενέργειας (με χαρτοφυλάκιο πάνω από 300 έργα), στηρίζουμε το παρόν όραμά μας στο E-mobility.

Είμαστε αποκλειστικοί εταίροι της Compleo Γερμανίας, της Enelion από την Πολωνία και της I Charging από την Πορτογαλία. Λειτουργούμε το αντικείμενο του e-mobility και παράγουμε solar carports για την Ελλάδα και την Κύπρο.

Είμαστε πεπεισμένοι ότι οι σταθμοί φόρτισης και η πράσινη ενέργεια αποτελούν ήδη το μέλλον και επενδύουμε εκεί.

Contact info

Important dates

Registrations for the 15th Panhellenic Congress of Nuclear medicine are open.
The starting date of the 15th Panhellenic Congress of Nuclear Medicine is 27th May 2021.
The closing date is 30th May 2021.